Donaties

Onze EHBO’ers  helpen u geheel belangeloos als er wat gebeurt. Wij rekenen niets voor het door ons gebruikte materiaal.

Wij huren onze oefenruimte, schaffen allerlei leerattributen aan zoals, reanimatiepoppen, AED trainers, een echte AED, laptop, beamer, verstikkings-trainer etc. Ook het onderhoud van al dit materiaal kost soms veel geld.
EHBO kleding om herkenbaar te zijn bij evenementen evenals vlaggen etc.
Verbandtassen met kwalitatief goede inhoud en houden deze up to date.

Dit  alles kost veel geld. Om hun kennis op peil te houden betalen de leden een contributie van € 30,- per jaar.

Het kost hen veel vrije tijd en geld om het diploma te behalen en geldig te houden, om een ander, dus u, uw kind, partner of bekende te kunnen helpen als dit nodig is. Het gaat dan niet alleen een om een verbandje leggen, maar ook om levensreddende handelingen.

Wilt u onze vereniging en ons werk steunen met een donatie, dan kunt u een bijdrage storten op IBAN NL79RABO 03060 02 108 t.n.v. Ehbo Beekbergen

Elk bedrag is van harte welkom. Alvast heel hartelijk bedankt