Reglement commissies

REGLEMENT COMMISSIES E.H.B.O. VERENIGING BEEKBERGEN EN OMSTREKEN.

REGLEMENT COMMISSIES Conform het huishoudelijke reglement worden commissies benoemd en ontbonden door het bestuur en zijn verantwoording schuldig aan het bestuur, o.a. door middel van verslagen van vergaderingen. Tevens heeft het bestuur recht tot inzage van het financiële beheer. Bij de oprichting van een commissie is bepaald, dat tenminste één bestuurslid zitting heeft in de commissie.

DOELSTELLING EN TAKEN VAN B.V. EEN PROPAGANDA- COMMISSIE:

Bekendheid geven aan de vereniging en werven van cursisten, leden en donateurs, o.a. door het organiseren van of aanwezig zijn bij diverse evenementen, waarbij bijv. folders of pamfletten worden verspreid.

Het organiseren van evenementen ter verruiming van de financiële middelen van de vereniging. Het organiseren van evenementen ter bevordering van de onderlinge band van de leden van de vereniging.

Bij aankopen van aanzienlijke waarde dient overleg gepleegd te worden met het dagelijkse bestuur.

Reglement Commissies